PIT-PFR gotowy do wysłania. Ministerstwo Finansów udostępnia system rozliczania PIT

Piotr Szulczewski 16.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Zgodnie z terminarzem rozliczeń rocznych, od 15 marca Ministerstwo Finansów uruchomiła jedną z możliwych opcji, z których korzystać można w trakcie przygotowywania deklaracji podatkowej PIT. Wstępnie przygotowana deklaracja podatkowa PIT pozwala skorzystać z szeregu udogodnień i uproszczeń przy rozliczeniach, ma jednak pewne wady.

PIT-PFR gotowy do wysłania
PIT-PFR gotowy do wysłania / YAY foto

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) objąć może wyłącznie rozliczenia sporządzane na PIT-37 lub PIT-38. Aby wypełnić deklarację, niezbędne jest posiadanie danych z PIT-11, PIT-8C – sumy ze wszystkich informacji podatkowych od płatników są jedną z informacji niezbędnych do logowania się do portalu podatkowego.

Przygotowany plik nie zawiera ulg - PFR można uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy przekazanie 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

PIT-PFR trzeba wypełnić osobiście, przygotowanej i zatwierdzonej deklaracji nie może wysyłać pełnomocnik podatnika.

Zalogowanie się do portalu podatkowego to pierwszy z etapów przygotowania deklaracji. Po sprawdzeniu przygotowanego PIT należy wpisać w deklaracji ulgi , odliczenia, skorygować ewentualnie stosowane w przygotowywanej deklaracji PIT koszty, a następnie używając danych autoryzacyjnych (w tym kwoty przychodu z deklaracji składanej w 2017 r.) – należy wysłać deklarację.

Przygotowywanie PIT-PFR jest podobne do wypełniania deklaracji samodzielnie. Pominięty zostaje wyłącznie element przepisywania danych do tej deklaracji z informacji PIT-11 i PIT-8C od płatnika. Tym niemniej informacje te trzeba posiadać aby zalogować się do portalu podatkowego. Uproszczenia nie pozwalają też, by zamiast PIT-37 – w portalu podatkowym dodać dodatkowe przychody i przygotować PIT-36 czy PIT-36L.

Piotr Szulczewski, PIT.pl