PIT-0 dla emeryta. Przewodnik MF po Polskim Ładzie

Redakcja PIT.pl

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

» ZUS: W lutym będą realizowane zwroty nadpłaconego podatku

Odpowiedzi na najważniejsze kwestie związane z PIT-0 dla seniora zawiera nasz przewodnik.

PIT-0 dla seniora - poradnik o Polskim Ładzie

Źródło: shutterstock

Podatkowy Polski Ład to również zachęta do kontynuacji pracy. Doświadczeni seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

W sumie, dzięki reformie podatkowej Polskiego Ładu, pracujący seniorzy zaoszczędzą w przyszłym roku co najmniej 800 mln zł podatku.

Zobacz przewodnik po PIT-0 dla seniora na podatki.gov.pl

Źródło: MF

EmeryturyPolski ŁadPodatek PIT