Pełnomocnik nie jest zobowiązny do wystawienia PIT-11

Ewelina Czechowicz

Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia swojemu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach, nawet jeżeli zgodnie z zawartą umową zasądzone pieniądze trafiły na konto pełnomocnika, który następnie, po potrąceniu swojej prowizji, przekazał je mocodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.380.2020.1.RS.

W opisywanym stanie prawnym Wnioskodawczyni (radca prawny) reprezentowała w sądzie osobę fizyczną w sprawie o zadośćuczynienie przeciwko P. na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Sąd zasądził zadośćuczynienie wraz z odsetkami za zwłokę, a płatność została w całości przekazana na rachunek bankowy wnioskodawczyni, zgodnie z udzielonym jej upoważnieniem. Po umniejszeniu otrzymanych pieniędzy o wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, resztę kwoty wnioskodawczyni przelała na rachunek bankowy klienta. Wystawiła też paragon fiskalny za swoje usługi.

Zasądzone odsetki są opodatkowane podatkiem dochodowym. Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem do towarzystwa ubezpieczeniowego, czy wystawi jej klientowi PIT-11 z tego tytułu. Ten uznał że nie, bo pieniądze przelał na konto kancelarii wnioskodawczyni i to ona powinna wystawić tę informację.

W związku z powyższym Pełnomocnik zadała pytanie, czy rzeczywiście to na niej spoczywa obowiązek wystawienia PIT-11 dla klienta?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w tej sprawie Pełnomocnik nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-11 oraz przesłania jej urzędowi skarbowemu, bowiem wypłata należności w rozumieniu art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez towarzystwo, które jednocześnie ponosi ciężar finansowy tej operacji, dokonana została na rzecz poszkodowanego który uprawniony jest do otrzymania świadczenia.
Przekazanie płatności na rachunek bankowy pełnomocnika nastąpiło zgodnie z udzielonym przez osobę fizyczną upoważnieniem, jednak w oparciu o zawartą umowę pełnomocnik zobowiązana była do przekazania na rachunek bankowy klienta otrzymanej kwoty po pobraniu należnej jej prowizji. Pełnomocnik postąpiła prawidłwo.  Dyrektor KIS wskazał, że  PIT-11 powino wystawić towarzystwo ubezpieczeniowe.
Informacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.380.2020.1.RS.


Płatnik PITPIT-11