Oświadczenie o formie opodatkowania po terminie. Jak zmienić formę rozliczeń PIT?

Piotr Szulczewski 24.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Jeśli podatnik zapomni o tym by do 22 stycznia 2018 r. zawiadomić organ podatkowy o zmianie formy opodatkowania, to nie może tego zrobić w terminie późniejszym. Nie może powołać się również na sytuacje szczególne – losowe, jak chorobę, awarię auta czy pożar w prowadzonej firmie.

Oświadczenie o formie opodatkowania po terminie. Jak zmienić formę rozliczeń PIT?
Oświadczenie o formie opodatkowania po terminie. Jak zmienić formę rozliczeń PIT? / YAY foto

Termin składania oświadczeń w sprawie formy opodatkowania firmy pozostaje tzw. terminem materialno prawnym, który nie może być przywracany przez organ podatkowy. Nie można zatem wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o to, by przyjął pismo, w którym podatnik decyduje się na:

  • podatek liniowy w 2018 r. (PIT-36L),
  • podatek ryczałtowy w 2018 r. (PIT-28),
  • zmianę podatku liniowego na zasady ogólne (z PIT-36L na PIT-36),
  • zmianę podatku ryczałtowego na zasady ogólne (z PIT-28 na PIT-36),
  • zmianę z ryczałtu na podatek liniowy i odwrotnie.

Inaczej jest z przywracaniem terminów procesowych, np. na odwołanie czy wyznaczanych przez organ podatkowy na dopełnienie określonych obowiązków.

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

Jest szansa na zmianę zasad na ogólne w trakcie roku

Podatnicy mogą wykonać określone działania, które spowodują, że zamiast podatku liniowego lub ryczałtu – będą opłacali podatek na zasadach ogólnych.

W przypadku powrotu z podatku liniowego do zasad ogólnych, jeżeli podatnik uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania liniowego i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zmiana zadziała zatem w ten sposób, że cofnąć należy się z rozliczeniami do samego początku roku.

Inaczej sytuacja przedstawia się u rozliczających ryczał. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Nie należy zatem korygować rozliczeń wstecz, lecz ustalać je według nowych zasad w trakcie roku podatkowego.

Dodatkowo jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności wyłączającej prawo do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego, to traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w tej formie z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Nie ma natomiast możliwości, by określonym działaniem spowodować w trakcie roku odejście od zasad ogólnych (skali podatkowej) na rzecz podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl