Pobierz e-pity 2019

Ostatnie trzy tygodnie na rozliczenie podatku PIT za 2014 r.

Piotr Szulczewski 07.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dnia 30 kwietnia mija termin na złożenie zeznań i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014. Z obowiązkiem warto nie czekać do ostatniej chwili – grozi to nie tylko sankcjami karnymi, ale również późniejszym terminem zwrotu nadpłaconego podatku.

Z końcem kwietnia 2015 r. mija termin złożenia:

  • PIT-36 – deklaracji podatników posiadających obowiązek samodzielnego ustalania zaliczki na podatek,
  • PIT-37 – deklaracji podatników rozliczających się wyłącznie za pośrednictwem płatników
  • PIT36L – deklaracji rozliczeniowej podatników podatku liniowego,
  • PIT-38 – deklaracji podatników rozliczających przychody z tytułu kapitałów pieniężnych (zysków na giełdzie i pochodnych, zbycia udziałów w spółkach),
  • PIT-39 – deklaracji podatników rozliczających prywatną sprzedaż nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych.

deklaracje

Źródło: Thinkstock.com

Termin złożenia deklaracji a termin zapłaty podatku

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika obowiązek dopłaty podatku, podatnik może złożyć deklarację podatkową, a podatek zapłacić nawet ostatniego dnia kwietnia. W ten sposób uniknie ewentualnych konsekwencji z tytułu opóźnień przy składaniu deklaracji podatkowej.

Skorzystaj z ulg podatkowych

Złożenie zeznania warto poprzedzić uważnej kontroli ulg podatkowych przysługujących  w zeznaniu za 2014 r., zarówno odliczanych od dochodu, jak i od podatku. W porównaniu do roku poprzedniego doszło do zmian w uldze na dzieci, a w szczególności w zakresie zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci (dodatkowy druk – załącznik PIT/UZ) oraz podwyższenia wartości tej ulgi.

Więcej o ulgach podatkowych

Rozlicz się  z małżonkiem

Preferencje podatkowe nie omijają podatników pozostających w związku małżeńskim. By rozliczenia dokonać na korzystniejszych warunkach polegających na obliczaniu podatku w podwójnej wysokości, lecz od połowy łącznych dochodów małżonków, niezbędne jest spełnienie szeregu warunków, m.in. pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok, posiadanie przez cały rok systemu współwłasności ustawowej małżeńskiej, opodatkowanie prowadzonej firmy na zasadach innych niż podatek liniowy, karta podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany.

Więcej o wspólnym rozliczeniu podatkowym

Skorzystaj z preferencji na dziecko

Sprawowanie opieki nad dzieckiem pozwala na szereg preferencji oraz obowiązkowych zasad w rozliczeniach podatkowych:

  • Rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • Korzystanie z ulgi na dziecko,
  • Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko,
  • Obowiązek doliczania wynagrodzeń dzieci do własnych oraz korzystanie z załącznika PIT/M,

Więcej o ulgach na dzieci

Korekta deklaracji możliwa, ale nie zawsze

Choć w zdecydowanej większości sytuacji korekta deklaracji podatkowej jest dopuszczalna, to np. nie ma możliwości po 30 kwietnia poprzez korygowanie deklaracji podatkowej podjąć decyzji o wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem.

Korekta złożona może być aż do przedawnienia się zeznania podatkowego, a zatem przez pięć lat licząc od końca 2015 r. Jedynie w przypadku kontroli podatkowej, prawo do korekty rozliczenia PIT zostaje czasowo ograniczone.

Podpis pod deklaracją obowiązkiem każdego podatnika

Aby deklaracja podatkowa była ważna, obowiązkowe jest złożenie pod nią podpisu. W przypadku wysyłki elektronicznej podpis ten jest zastępowany zestawem danych autoryzujących deklarację podatkową. W przypadku przekazania deklaracji w formie dokumentu papierowego – podpis ten złożyć należy własnoręcznie, chyba że deklarację sporządza za podatnika inna osoba.

Piotr Szulczewski, PIT.pl