Ostatni moment na zapłatę podatku od nieruchomości

Ewelina Czechowicz

Niektórzy posiadacze nieruchomości  muszą zapłacić do 15 marca 2022 r. całą kwotę podatku. Kto powinien uiścić pierwszą ratę a kto całość? – wyjaśniamy

15 marca 2022 r. upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości. Jednak niektórzy podatnicy muszą do dziś uiścić całą kwotę daniny. Właściciele nieruchomości od kilku tygodni otrzymują decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2022 r. W niektórych mniejszych miejscowościach daninę zbierają sołtysi. Podatek można zapłacić na konto wskazane w otrzymanej decyzji. Ważne by zapłacić w terminie, który upływa dziś.

Niezapłacenie daniny w terminie może spowodować postępowanie egzekucyjne i doliczenie odsetek za zwłokę w zaległościach podatkowych. 

Podatek od nieruchomości, dziś mija ważny termin

Źródło: shutterstock

Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. podniesiona została  górna granica podatku od nieruchomości, danina może być wyższa nawet o 4,71 proc. dla właścicieli mieszkań oraz domów. Minister finansów zwiększył bowiem maksymalne stawki podatku nieruchomości, które są samodzielnie ustalane przed gminy. Osoby posiadające własne mieszkania zapłacą więcej o 4,71 proc. Na podwyżkę zdecydowali się m.in. radni miasta Warszawa, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Gdańska oraz Szczecina.

I rata podatku od nieruchomości do 15 marca 2022 r., kto musi zapłacić całość, a kto jest zwolniony? - PIT.pl

Terminy zapłaty podatku od nieruchomości w 2022 r.

Podatek od nieruchomości co do zasady płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zobowiązanie do zapłaty całości podatku

Podatnicy, których zobowiązanie nie przekracza 100 zł zobowiązani są do zapłaty jednorazowej. W takiej sytuacji całość podatku musi trafić do urzędu miasta lub gminy do 15 marca 2022 r. Oni zapłacić podatek muszą do 15 marca 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określa minister finansów na dany rok. Obwieszczenie o zaktualizowanych taksach wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jednak każda gmina samodzielnie wskazuje wysokość podatku. Zgodnie z przepisami nie mogą przekroczyć górnej granicy ustalonej przez ministra.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 1 mkw

 

Stawka w 2022 r.

Stawka w 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana proc.

od budynków mieszkalnych

0,89 zł

0,85 zł

0,04 zł

4,71%

od budynków związanych z prowadzeniem firmy

25,74 zł

24,84 zł

0,90 zł

3,62%

od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym

12,04 zł

11,62 zł

0,42 zł

3,61%

od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych

5,25 zł

5,06 zł

0,19 zł

3,75%

pozostałe

8,68 zł

8,37 zł

0,31 zł

3,70%

od gruntów związanych z prowadzeniem firmy

1,03 zł

0,99 zł

0,04 zł

4,04%

od gruntów pod wodami powierzchniowymi

5,17 zł

4,99 zł

0,18 zł

3,61%

od pozostałych gruntów

0,54 zł

0,52 zł

0,02 zł

3,85%

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,40 zł

3,28 zł

0,12 zł

3,66%

Opracowanie własne PIT.pl na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu MF z 22 lipca 2021 r.

 

 

NieruchomościInne podatki