Ostatni dzwonek na PIT za 2017 rok. Lepiej wyślij dziś pusty PIT niż po terminie

Iwona Maczalska 30.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

Tylko dziś do godziny 23:59 podatnicy mają czas na złożenie w urzędach skarbowych rocznego rozliczenia PIT za 2017 rok. Zeznanie złożone po północy uznane będzie za złożone po terminie. Lepiej zatem złożyć pusty lub błędny PITniż nie dotrzymać terminu 30-tego kwietnia.

Ostatni dzwonek na PIT za 2017 rok. Lepiej wyślij dziś pusty PIT niż po terminie 

Ostatni dzwonek na PIT za 2017 rok. Lepiej wyślij dziś pusty PIT niż po terminie / YAY foto

Poniedziałek 30-kwietnia to ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Termin ten dotyczy deklaracji:

  1. PIT-36,
  2. PIT-37,
  3. PIT-36L,
  4. PIT-38,
  5. PIT-39.

Jeżeli do godziny 23:59 nasze roczne zeznanie PIT nie trafi do urzędu skarbowego, grozi nam za to kara grzywny.

PIT po terminie – kara grzywny i postępowanie podatkowe

Musimy mieć na uwadze, że niezłożenie deklaracji PIT w terminie oraz niezapłacenie zaległego podatku jest karalne. Za spóźnienie z wysyłką druku PIT grozi nam nie tylko kara pieniężna, lecz także wszczęcie postępowania podatkowego. Przepisy podatkowe mówią bowiem jasno, że podatnik, który uchyla się od opodatkowania podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności, bądź obu tym karom łącznie. Niższa kara dotknie podatnika, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości lub jeżeli kwota wartość podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili niezłożeni deklaracji (wówczas kara grzywny, z reguły wynosi do kilkuset złotych).

Lepiej pusty PIT niż PIT po terminie

Wszyscy podatnicy wiedzą, że lepiej nie zwlekać z wysyłką PIT na ostatnią chwilę. Czeka nas wtedy nie tylko dużo nerwów, lecz także problemy z zapchanymi serwerami – w przypadku chęci wysyłki druku PIT przez Internet. Są jednak sytuacje losowe, które uniemożliwiają złożenie deklaracji PIT w terminie.

Radzimy, by w takiej sytuacji złożyć błędną, a nawet pustą deklarację PIT w terminie do 30 kwietnia, a następnie dokonać jej korekty, niżeli nie rozliczyć się z urzędem skarbowym wcale. Dzięki temu nie tylko nie narazimy się na karę grzywny, lecz także wydłużymy sobie czas na dokonanie rozliczenia z fiskusem. Korekty PIT należy bowiem dokonać do zakończenia okresu przedawnienia, zatem przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2017 rok można korygować zatem aż do końca 2023 roku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że złożenie błędnej lub pustej deklaracji nie pozbawi nas też prawa rozliczenia ulg i odliczeń w późniejszej korekcie PIT. Ulg nie rozliczymy w zeznaniu PIT złożonym po terminie.

Iwona Maczalska, PIT.pl