Pobierz e-pity 2019

Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie otrzymają zwrotu ulgi za dziecko

Piotr Szulczewski 23.02.2015 11:00 (aktualizacja: )

2015-02-24

Nie wszyscy podatnicy mają możliwość złożyć PIT/UZ i otrzymać dodatkowe pieniądze z tytułu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Taka sytuacja dotyczy m.in. podatników pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Problem wniosku o zwrot ulgi w części niewykorzystanej przez osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne wynika z braku podatku oraz składek ZUS, które dawałyby prawo do wniosku na PIT/UZ.


Zwolnienie z podatku to brak ulg podatkowych

Roczną deklarację PIT składają osoby, których przychody nie są w całości zwolnione z podatku dochodowego. W konsekwencji w składanej deklaracji podatkowej z ulg podatkowych korzystają osoby, które zarobiły choćby złotówkę, a ich zarobki spowodowały obowiązek naliczenia podatku.

PIT/UZ zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Sytuacja szczególna dotyczy osób, które uzyskują świadczenia pielęgnacyjne, m.in. w związku z opieką nad osobami z najbliższej rodziny. Ustawodawca przepisem art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT, zwolnił z podatku świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli osoba pobiera tego rodzaju świadczenie i nie posiada innych źródeł przychodów, to nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego PIT. W konsekwencji nie ma obowiązku ani prawa korzystać z ulg podatkowych.

Świadczenia pielęgnacyjne, choć zwolnione z podatku, nie są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna składkę opłaca jednak wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W konsekwencji kwota brutto zasiłku lub świadczenia nie jest obniżana o składki ZUS. Podobnie z kwoty brutto nie pobiera się składki zdrowotnej.

O ile zatem przy standardowej umowie o pracę, składki ZUS i zdrowotne pobierane są z należnej kwoty i obniżają jej wartość brutto, to świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w całości, czyli w takiej wartości, jaka pierwotnie była należna na rzecz danej osoby.


Świadczenie pielęgnacyjne a zwrot ulgi na dziecko

Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nie będą uprawnione do zwrotu ulgi na dziecko. Zasada ta wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27f ust. 9 tej ustawy, kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pobranych z wynagrodzenia danej osoby lub opłaconej przez daną osobę oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobranych lub zapłaconych przez daną osobę w konkretnym roku podatkowym, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28, PIT-16A lub PIT- 19.

Tym samym osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne nie spełniają powyższego warunku. W ich przypadku składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego finansowane są zupełnie zewnętrznie. Nie są natomiast pobierane z kwoty brutto wypłacanego im świadczenia.

Zdaniem redakcji PIT.pl zmiany zasad zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko wymagałyby działań na szczeblu rządowym (legislacyjnym). Okazuje się bowiem, że konstrukcja, która miała pomagać najuboższym - omija te osoby czyniąc je pokrzywdzonymi i pozbawia je prawa zwrotu ulgi na dzieci.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl