Odroczenie składek ZUS za marzec 2021 r. w oczekiwaniu na kolejną tarczę antykryzysową

Ewelina Czechowicz

Rząd zapowiada rozszerzenie tarczy antykryzysowej na kolejne miesiące, jednak rozporządzenie w tej sprawie się jeszcze nie pojawiło. Przedsiębiorcy o wskazanym w rozporządzeniach PKD aktualnie mogą korzystać z pomocy przewidzianej przez tarcze antykryzysowe 7.0 oraz 8.0. Do 31 maja 2021 r. prowadzący działalność gospodarczą mogą jeszcze składać wnioski o dotację z PUP. W oczekiwaniu na nowe przepisy prowadzący działalność mogą również złożyć wniosek o odroczenie zapłaty składek do ZUS.

Brak nowego rozporządzenia, składki ZUS za marzec można odroczyć

W oczekiwaniu na nowe przepisy, przedsiębiorcy których dotknął lockdown, aby uniknąć zapłaty składek ZUS za marzec, które mogą być dla nich zbyt dużym obciążeniem mogą skorzystać z ich odroczenia. Z tej ulgi mogą również skorzystać Ci których rządowa pomoc nie obejmuje, a dotknął ich kryzys i znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej. Wniosek o odroczenie należy złożyć za pośrednictwem platformy PUE. Warto złożyć wniosek przed terminem wymagalności składki, aby uniknąć zapłaty odsetek. Przedsiębiorcy, którzy czekają na pomoc w ramach kolejnej tarczy w postaci zwolnienia z zapłaty składek za marzec 2021 r. jeżeli nie chcą płacić należności do ZUS za ten okres – powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności.

Odroczenie składek ZUS za marzec 2021 r. 

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec to jedno z podstawowych narzędzi pomocy przedsiębiorcom w czasie epidemii przewidziane w tzw. tarczy branżowej dla firm, jednak rząd jeszcze nie wydał kolejnego rozporządzenia  w tej sprawie. Pomoc wg zapowiedzi ma otrzymać 60 branż wg kodów PKD.

Z narzędzi przygotowywanych przez rząd będą mogły skorzystać firmy, które musiały mocno ograniczyć swoją działalność z uwagi na kolejny lockdown.  O przyznaniu pomocy mają decydować różne przesłanki, z których kluczowe będzie prowadzenie firmy pod określonym kodem PKD oraz spadek przychodów o co najmniej 40-proc.

Problem w tym, że termin zapłaty składek za marzec zbliża się, a przepisów na chwilę obecną nie ma.   Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za marzec mogą tak jak już to bywało złożyć wnioski do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli zrobią to przed terminem płatności składek, nie poniosą żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski o odroczenie składek ZUS można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Odroczenie składek ZUS w oczekiwaniu na tarczę

Źródło:shutterstock

Odroczenie składek z uwagi na lockdown

W sytuacji, kiedy nie zostały wprowadzone na czas odpowiednie przepisy, zwrócenie się do ZUS o odroczenie terminu płatności jest jedynym rozwiązaniem, które może zostać zastosowane przy obowiązującym na dziś stanie prawnym. Do czasu kiedy nie zostanie uruchomione kolejne wsparcie przedsiębiorcy mogą zachować płynność finansową i nie ponosić ciężarów opłat, w czasie kiedy ich działalność została ograniczona przez lockdown.

Zwolnienia z ZUSZUSKoronawirus w PolsceRozliczenie roczne