Od 1 maja 2021 r. cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

Ewelina Czechowicz

Od 1 maja 2021 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone  do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym regulacjom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Jak informuje resort finansów nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki nadaniu numeru PESEL cudzoziemcom będzie możliwe  wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Zmiany ułatwieniem przy rozliczeniach dla cudzoziemców

Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy mają łatwiej rozliczać się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Od 1 maja 2021 r. pesel dla cudzoziemców

Źródło:shutterstock

Korzystne zmiany dla płatników

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany pozwolą płatnikom na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL. W związku wprowadzonymi zmianami nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika jak dotąd przy użyciu szeregu tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek.

30 dni na zmianę NIP na PESEL

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. 

Twój e-PITPIT-11