Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 kwietnia 2023 r. wyższe kwoty odszkodowań z ZUS-u za wypadek w pracy i chorobę zawodową

Ewelina Czechowicz

Już 1  kwietnia 2023 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenie będzie wyższe a jego wzrost znaczący. Ile wyniosą świadczenia z ZUS po podwyżce? – wyjaśniamy

Już od 1 kwietnia 2023 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwać 1269 zł. Będzie to podwyżka o 136 zł. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Kto może otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem wypadkowym, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji kiedy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczony zmarł, odszkodowanie przysługuje uprawnionym członkom rodziny.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy zmienia się co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa Lekarz Orzecznik lub Komisja Lekarska ZUS. Każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Stąd od 1 kwietnia 2023 roku nowe stawki świadczenia.

Od 1 kwietnia 2023 r. wzrosną świadczenia za wypadek przy pracy i choroby zawodowe

Źródło: Shutterstock

Od 1 kwietnia zmieni się nie tylko wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, wzrosną też inne świadczenia

Od 1 kwietnia zmienią się też stawki innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. I tak od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będą wynosiły:

  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 22 212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest jak, wskazują dane ZUS najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Co roku rośnie jego wysokość, W 2021 roku była to kwota 1033 zł a w 2020 - 984 zł a wraz z nią ilość pieniędzy wypłacanych przez ZUS poszkodowanym.

Choroba, wypadekFormy zatrudnieniaZUS