Obrót nowymi towarami, a procedura VAT-marża

Stosowanie procedury VAT-marża regulują przepisy ustawy o VAT. Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF wyjaśnia, że ta szczególna procedura może dotyczyć wyłącznie artykułów używanych i to pod warunkiem, że zostały nabyte od:

  • osób innych niż podatnicy podatku VAT;
  • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom;
  • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.

Procedura VAT-marża może być więc stosowana tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i zakup nie był opodatkowany VAT lub była opodatkowana tylko marża przez dostawcę.

Zazwyczaj w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, skupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami.

Nie jest zatem prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża i wystawianie faktur „procedura marży – towary używane” do dostaw towarów nowych.

Źródło: www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia

Zwrot VATVAT