Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Obniżona akcyza dla nowych grup pojazdów. W części przypadków wyniesie jedynie 1,55%

Piotr Szulczewski 13.09.2019 08:12 (aktualizacja: )

W celu pobudzenia zakupów samochodów niskoemisyjnych proponowana jest obniżka akcyzy dla samochodów hybrydowych. Obniżenie akcyzy ma iść w parze z obecnym zwolnieniem z akcyzy pojazdów zeroemisyjnych. W efekcie podatnicy mają kolejną szansę na obniżenie ceny pojazdów o niskich wartościach spalania, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska.

» Niższe stawki akcyzy na auta hybrydowe od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła katalog pojazdów zero- i nisko-emisyjnych związanych bezpośrednio z wykorzystywaniem infrastruktury przygotowywanej dla tych paliw, tj. pojazd elektryczny, hybrydowy, napędzany wodorem oraz napędzany gazem ziemnym. Obecnie funkcjonująca ulga w podatku akcyzowym obejmuje wyłącznie zwolnienie z akcyzy pojazdów zero – emisyjnych, do których nie są zaliczane typowe pojazdy hybrydowe, w których istnieje niskie zużycie paliw.

Projektowane przepisy stanowią uzupełnienie tego instrumentu wprowadzane w celu przyspieszenia pożądanych zmian rynkowych oraz dostosowania stosowanych środków do właściwości technologii hybrydowej. Zespół napędowy w elektrycznych pojazdach hybrydowych opiera się w przeważającej większości na jednostkach elektrycznych dużej mocy oraz współpracujących z nimi silnikach o dużej sprawności cieplnej, mniejszym stopniu sprężania i niższych temperaturach pracy. 

Zmiany w akcyzie na pojazdy hybrydowe i zero- emisyjne

Projektowane przepisy wprowadzają zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wprowadzając obniżoną o 50% stawkę tego podatku dla pojazdów hybrydowych. Rozwiązanie to jest spójne z obowiązującym i utrzymanym w mocy całkowitym zwolnieniem z podatku dla elektrycznych pojazdów zero-emisyjnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów stawka akcyzy na samochody osobowe wynosić będzie:

  1. 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;
  2. 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:
    1. stanowiących pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,
    2. stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 16  maja 2019 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 1124 i 1527) o pojemności silnika wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;
  3. 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych stanowiących pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;
  4. 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Projektowane przepisy znajdują się obecnie w Sejmie i po ich uchwaleniu mają wejść w życie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Inne podatkiAuto firmowe