Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy wzór zgłoszenia NIP-2 od 22 maja

Iwona Maczalska 25.05.2023 07:10 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów zmieniło wzór druku NIP-2. Nowy NIP-2 zaczął obowiązywać 22 maja.

» Powoływanie fundacji rodzinnych od maja 2023 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2023 poz. 962). Rozporządzenie zawiera nowy druk zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2.

» Estoński CIT dla fundacji rodzinnych

Nowy NIP-2(16)

Źródło: rcl.gov.pl

Fundacje rodzinne w NIP-2

Celem zmian w druku NIP-2 jest m.in. dostosowanie go do nowych przepisów wprowadzających do obiegu prawnego nowego podmiotu, jakim są fundacje rodzinne.

 

Co się zmieniło w nowym NIP-2?

W dotychczasowym wzorze NIP-2 wprowadzono następujące zmiany:

  • ‘’w bloku D w pozycji 88: dodano kwadrat z opisem „fundacja rodzinna (kod 048)”,
  • usunięto kwadrat z opisem „koła gospodyń wiejskich”,
  • zmieniono opis kwadratu „samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076)” na „samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS, w tym koła gospodyń wiejskich (kod 076)”.

Ponadto dokonano drobnych aktualizacji porządkowych i redakcyjnych w pozostałej części formularza, w tym uaktualnienia publikatorów aktów prawnych.

Inne podatki