Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Zmiany mają charakter aktualizacyjny i ujednolicający.

19 marca Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej VAT-IM. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Kiedy i gdzie złożyć deklarację VAT-IM

Deklarację importową VAT-IM składa się w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy. Ogranem właściwym do składania deklaracji VAT-IM jest urząd celno-skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.

 

VAT