Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy wykaz prac wzbronionych osobom młodocianym. Wykaz ten zacznie obowiązywać 30 września 2023 roku.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240). Nowy wykaz dostępny jest poniżej.

 

Kim są osoby młodociane?

W myśl obowiązujących przepisów prawa za osoby młodociane uważa się osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Mogą one świadczyć pracę, lecz ustawodawca bardzo szczegółowo wskazuję listę prac, które w ich przypadku są zabronione.

 

Wykaz prac wzbronionych osobom małoletnim od 30 września 2023

Wykaz prac wzbrononych osobom małoletnim został przez ustawodawcę podzielony na kilka kategorii. Wskazane są w załączniku do poniższego Rozporządzenia (strona 3):

 

Źródło: Dziennik Ustaw

Formy zatrudnieniaKodeks pracy