Nowy próg dla oznaczeń "TP”. Zmiany w JPK wejdą w życie później niż oczekiwano

Iwona Maczalska

1 kwietnia miały wejść w życie zmiany w zakresie stosowania plików JPK_VAT. Projektowane przepisy dotyczą m.in. stosowania oznaczeń ,,TP”. Kiedy zmiany wejdą w życie? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów.

» Oznaczenie MPP obowiązkowe dla wszystkich. Czy stosować w JPK za kwiecień?

Nowe przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT zmieniają zasady stosowania oznaczeń TP w pliku JPK VAT. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zmiany w JPK - oznaczenia TP

Źródło: shutterstock

Zmiany w oznaczeniach TP. Co się zmieni?

Projektowane przepisy wprowadzają kwotowy próg stosowania oznaczenia ,,TP” w plikach JPK_VAT. W myśl nowego brzmienia przepisu ,, oznaczenie „TP” odnosi się dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Co ważne, do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosować należy zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. Zdaniem Ministerstwa Finansów ,,Proponowana zmiana ma służyć uproszczeniu realizacji obowiązków ewidencyjnych, aby wyeliminować konieczność oznaczania transakcji, które nie miałyby adekwatnego znaczenia dla celów analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej. W związku z tym proponuje się wprowadzenie progu kwotowego dla wykazywania tego typu transakcji. Zatem transakcje przekraczające 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, powinny być oznaczane „TP”.

Kiedy zmiany wejdą w życie

W świetle pierwotnej wersji projektu, zmiany miały wejść w życie już z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Projekt jest jednak nadal na etapie opiniowania. Ze środowiska prawniczego dochodzą głosy, że wejście w życie projektu przesunięto na lipiec 2021 roku. Oznacza to, że oznaczenia TP stosujemy w maju 2021 roku jeszcze w świetle starych przepisów. 

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VAT