Nowy formularz podatkowy CIT-14

29 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie MF z dnia 7 czerwca 2019 r. określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14, czyli deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Rozporządzenie zostało opublikowane 14 czerwca 2019 r.w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1107). Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 29 czerwca 2019 r. 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
CIT-14 (1)aktywny skoroszyt excellDeklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

Rozporządzenie stanowi wykonanie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej przewidzianej w art. 22 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193)

Źródło: www.podatki.gov.pl

CIT