Nowe wskaźniki ZUS od 1 grudnia. Zmiana wynagrodzenia uczniów oraz limitów dla emerytów

Iwona Maczalska

10 listopada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. na poziomie 5168,93 zł. Oznacza to wzrost wartości niektórych wskaźników od 1 grudnia 2020 roku.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wynosiło 5168,93 zł, czyli o 144,45 zł więcej niż w poprzednim kwartale (5024,48 zł).

Wynagrodzenie przeciętne w III kwartale 2020 r.

Źródło: shutterstock

Kwota wynagrodzenia przeciętnego wpływa na ustalenie wysokości poniższych wskaźników:

Wynagrodzenie uczniów 

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za III kwartał 2020 roku (5168,93 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Skoro wzrosło wynagrodzenie przeciętne, to i uczniowie od grudnia zarobią więcej. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
251,22 zł301,47 zł351,71 zł01.09.2020
258,45 zł310,14 zł361,83 zł01.12.2020

Ograniczenie emerytury

1 grudnia 2020 roku zmieni się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. To kolejny wskaźnik, który wynika z wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tegoż wynagrodzenia.

Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.517,20 zł6.531,90 zł01.09.2020
3.618,30 zł6.719,70 zł01.12.2020

* wskazane kwoty są kwotami brutto

ZUS