Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe ulgi i odliczenia w PIT za 2022 r.

Ewelina Czechowicz 06.10.2022 07:45 (aktualizacja: )

Katalog ulg podatkowych w 2022 r. został znacząco rozbudowany. Z jakich preferencji będą mogli skorzystać podatnicy w rozliczeniu składanym do 2 maja 2023 r. Wyjaśniamy.

Sezon rozliczeń podatkowych jeszcze przed nami, jednak już teraz warto poznać nowe preferencje podatkowe, które będą obowiązywały za 2022 r. Poniżej prezentujemy ulgi dla osób fizycznych, które zostały wprowadzone za sprawą Polskiego ładu. Rok 2022 r. obfitował w zmiany w PIT, z którymi warto się zapoznać się już teraz, by przy rozliczeniu rocznym móc zastosować wszystkie przysługujące ulgi i preferencje.

Polski ład to zmiany przede wszystkim w opłacaniu składki zdrowotnej, która dla niektórych podatników stała się nowym podatkiem. Wyższa kwota wolna od podatku i preferencje dla niektórych grup podatników sprawiją, że niektórzy nie odczują zmian. Są też podatnicy, którzy będą musieli dopłacić do zeznania podatkowego, dlatego też sposobem na zmniejszenie daniny jaką trzeba będzie oddać fiskusowi może być zastosowanie preferencji podatkowch. 

Zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna nie podlega odliczeniu przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Za sprawą wprowadzonych zmian 1 lipca 2022 r.  z odliczenia skorzystają podatnicy rozliczający się liniowo, będę mogli odliczyć od dochodu 8700 zł za 2022 r. Osoby rozliczające się ryczałtowo skorzystają z odliczenia 50% poniesionego wydatku na opłacenie składki zdrowotnej.

Nowe ulgi i preferencje podatkowe w rozliczeniu rocznym za 2022 r.

Źródło: shutterstock

Ulga 4+

Podatnicy, którzy wychowują czworo i więcej dzieci w rozliczeniu za 2022 r. będą mogli skorzystać ze zwolnienie z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie ulga będzie podwojona 2x85 258 zł poza tym każdy z rodziców lub opiekunów będzie miał prawo do tego by skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 r. wynosi 30 000 zł.

Stąd rodzice/opiekunowie rozliczający się wspólnie będą mogli nie płacić podatku od przychodu w wysokości 231 056 zł (2x85 528 zł oraz 2x 30 000 zł).

Co ważne kwota nie zmieni się jeżeli czwarte dziecko urodziło się w ostatnich dniach 2022 r. Kwota wolna od podatku dla przychodu rodziców/opiekunów czwórki i więcej dzieci jest stała i równa.

Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Nową ulgą podatkową jest zwolnienie z podatku dla podatników, którzy zdecydują się na powrót do Polski i zmianę rezydencji podatkowej. Zwolnieniu z podatku za 2022 r.  będą podlegać przychody do kwoty 85 528 zł.

Ulga - składka na związki zawodowe

Podatnicy w PIT za 2022 r. będą mieli prawo do odliczenia od dochodu kwoty 500 zł zapłaconej na rzecz związków zawodowych. Jest to nowa ulga, którą wprowadził Polski ład.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Preferencja ta została uregulowana w art. 26eb PIT. Na podstawie tego przepisu podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, ma możliwość odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

Ile będzie można odliczyć?

Wysokość odliczenia w przypadku tej preferencji wynosi:

  •  iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych;
  • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub uzyskiwać dochody z tytułu praw autorskich. Preferencja  dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Do przychodów nie zalicza się pobranych zaliczek na podatek nieprzekazanych na rachunek urzędu skarbowego na podstawie ulgi na innowacyjnych pracowników.

Ulga na prototyp

Kolejną preferencją, która została wprowadzona dla przedsiębiorców jest dodana w art. 26 ga ustawy o PIT ulga na prototyp. Zgodnie z nowym przepisem z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

Preferencja ta daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Ulga na ekspansje

Ulgę na ekspansję została uregulowana w dodanym do ustawy o PIT art. 26gb. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się:

Preferencja ta daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Roczny limit odliczenia wynosi 1 mln zł.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub sprzedaż nowych produktów, lub sprzedaż produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

Preferencja pozwala na odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika.

Ulga na zabytki

Preferencja ta została uregulowana w dodanym do ustawy o PIT art. 26hb.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków:

  1. na wpłaty na fundusz remontowy dla zabytku nieruchomego;
  2. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym;
  3. na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego.

Odliczenie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi zabytku nieruchomego. Odliczenia wydatków na wpłaty na fundusz remontowy, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym nie mogą przekroczyć 50% wydatków. Odliczenie wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. 

Ulga na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)

Z kolei w art. 26hc ustawy o PIT uregulowano ulgę na nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Preferencja jest dostępna dla przedsiębiorców opodatkowanych:

Ulga pozwala odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

  1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
  2. spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez alternatywną spółkę inwestycyjną co najmniej 5% udziałów (akcji). Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł rocznie.

Ulgę na terminal 

W art. 26 hd ustawy o PIT została uregulowana ulga na terminal. Jest ona dostępna dla przedsiębiorców opodatkowanych: 

Preferencja uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala. Limity roczne odliczenia:

  • 2500 zł – dla podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących;
  • 1000 zł – dla pozostałych podatników.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warto pamiętać o terminowym i dokładnym rozliczeniu PIT za 2022 r. Ilość zmian podatkowych wprowadzonych za sprawą reformy sprawia, że niektórzy podatnicy będą musieli porównać trzy stany prawne, by sprawdzić które zeznanie będzie dla nich najkorzystniejsze za 2022 r.

Do kiedy złożyć PIT za 2022 r.?

Odliczenia w PITRozliczenie roczne