Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2019 r.

Katarzyna Sudaj

Znamy minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 roku.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych każdego roku ogłaszane są w drodze obwieszczenia wydawanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Stawki, któe będą obowiązywały od stycznia 2019 roku określa obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018).

Wysokość podatku od środków transportowych w 2019 roku

Szczegółowe wysokości stawek podatku od środków transportu, jakie obędą obowiązywały w 2019 roku przedstawia poniższe obwieszczenie:

Źrodło: MP, obwieszczenie MF

Stawki podatku od środków transportowych w 2018 roku

Jakie pojazdy podlegają obowiązkowi podatkowemu w 2019 roku?

Szczegółową listę pojazdów podlegających opodatkowaniu określa art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz.31). Zgodnie z nim w 2019 roku opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

Terminy opłacania podatku od środków transportowych

Osoby będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia druku DT-1 o posiadanych środkach transportu oraz do opłacenia podatku z tego tytułu. Podatek ten można opłacać w dwóch ratach. Ostateczny termin zapłaty pierwszej raty podatku minie 15 lutego 2019 roku, a termin zapłaty drugiej raty 16 września 2019 roku.

Inne podatkiAuto firmowe