Podatek od środków transportowych w 2018 roku

Iwona Maczalska 23.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Znamy minimalne stawki podatku od środków transportowych, jakie będą obowiązywały w 2018 roku.

Podatek od środków transportowych w 2018 roku

Podatek od środków transportowych w 2018 roku /  YAY foto

Nowe stawki podatku na 2019

Minimalne stawki podatku od środków transportowych każdego roku ogłaszane są w drodze obwieszczenia wydawanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Stawki, jakie będą obowiązywały od stycznia 2018 roku określa obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 941).

Wysokość podatku od środków transportowych w 2018 roku

Szczegółowe wysokości stawek podatku od środków transportu jakie obędą obowiązywały w 2018 roku przedstawiają poniższe tabele:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

Źródło: sejm.gov.pl
 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie i więcej

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

Źródło: sejm.gov.pl

 

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie i więcej

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

Źródło: sejm.gov.pl

 

Jakie pojazdy podlegają obowiązkowi podatkowemu w 2018 roku?

Szczegółową listę pojazdów podlegających opodatkowaniu określa art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz.31). Zgodnie z nim w 2018 roku opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

Terminy opłacania podatku od środków transportowych

Osoby będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia druku DT-1 o posiadanych środkach transportu oraz do opłacenia podatku z tego tytułu. Podatek ten można opłacać w dwóch ratach. Ostateczny termin zapłaty pierwszej raty podatku minie 15 lutego 2018 roku, a termin zapłaty drugiej raty 17 września 2018 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl