Nowe obowiązki dla przedsiębiorców: Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Ewelina Czechowicz

Do Sejmu 30 września 2020 r. trafił projekt istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na mocy projektowanych przepisów ma zostać wprowadzony nowy obowiązek. Podatnicy CIT o przychodach przekraczających 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców: Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Źródło: shutterstock.com

Co będzie obejmować informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma obejmować, zgodnie z treścią projektu m.in.:

  • informacje o stosowanych przez podatnikach procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywania obowiązków podatkowych
  • zestawienie odnośnie liczby przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, 
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,        
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,       
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej / akcyzowej, oraz informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Tych informacji podatnicy nie będą podawać

W informacjach o realizowanej strategii podatkowej nie trzeba będzie podawać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub dotyczących procesu produkcyjnego.

W jaki sposób trzeba będzie podawać informacje?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie musiała być opublikowana przez podatnika na stronie internetowej.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., a niedopełnienie przewidzianych w ustawie obowiązków zagrożone jest karą oraz odpowiedzialnością karną skarbową osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką. Z uwagi na nowe obowiązki warto już teraz zadbać o opracowanie właściwych procedury, tak by być gotowym na podawanie wymaganych informacji.

CIT