Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe druki CIT od 1 kwietnia 2020 roku

Iwona Maczalska

 

1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji CIT. Zmianie ulegną m.in. druki CIT-8, CIT-8AB oraz załączniki do tych deklaracji.

 

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zaznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie  podatku dochodowego osób prawnych. W myśl projektu zmianie ulegną druki:

 

  • CIT-8 - zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
  • CIT-8AB - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku od osób prawnych,
  • Informacja CIT/IP - o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
  • informacja CIT/WZ - o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, stanowiąca załącznik do zeznania CIT-8,
  • informacja CIT/WZG - o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikający,
  • CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych od podatku,
  • CIT/BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
  • CIT/8S i CIT/8SP - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu,
  • CIT/PGK- informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową,
  • CIT/WW - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.  

 

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Nowe druki mają mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

 

CIT