Nowe deklaracje PIT za 2011 rok

Katarzyna Sudaj

23 listopada 2011 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw najnowsze rozporządzenia ministra finansów określające wzory deklaracji PIT dotyczące dochodów uzyskiwanych w 2011 roku. Z tych nowych druków PIT będziemy korzystać w okresie rozliczeń rocznych za 2011 rok. Nowe PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT/O zaniesiemy do urzędu sakrbowego w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku.

W rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252 poz. 1518) znalazły się nowe wersje deklaracji:

 • PIT-40,
 • PIT-36,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-36L,
 • PIT-39,
 • PIT/O,
 • PIT/M,
 • PIT/B,
 • PIT/Z,
 • PIT/ZG.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252 poz. 1514) zawiera nowe wzory następujących druków:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 252 poz. 1516):

 • PIT-2K

Natomiast w rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. minister finansów określił wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. Nr 252 poz. 1515):

Katarzyna Sudaj
Iwona Karkus
Bankier.pl