Nowe deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR do rozliczeń podatku PIT za 2018 rok

Iwona Maczalska 20.10.2017 12:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe deklaracje PIT służące rozliczeniom podatku PIT za 2018 rok. Wśród nowych deklaracji znajdą się również oświadczenia PIT-2, PIT-3 oraz informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR.

11 października 2017 roku Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

<< Nowe deklaracje PIT do rozliczeń za 2018 rok >>

Projekt ten zawiera nowe wzory:

 1. Deklaracji:
 1. Oświadczeń:
 • PIT-2 – składanych przez pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-2A – składanych przez osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-3 – składanych przez osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
 • zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1. informacji:
 • PIT-8C - o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-11 - o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-R - o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT-1/IFT-1R - o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania.

Powyższe, nowe wzory deklaracji będą miały zastosowanie do uzyskanych odchodów i poniesionych strat od 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że będziemy je wypełniać dopiero w sezonie rocznych rozliczeń PIT składanych w 2019 roku.

Druki te będzie można pobrać już niebawem w dziale deklaracji podatkowych PIT.pl.

Iwona Maczalska, PIT.pl