Nowa wersja aplikacji Klient JPK 2.0 z automatyczną aktualizacją

W celu ułatwienia aktualizacji certyfikatu klucza publicznego służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi JPK, MF udostępniło nową wersję aplikacji Klient JPK 2.0 (L 1.0.4.4, G 1.0.4.0, J 1.0.4.4, R 1.0.4.5), która wykonuje aktualizację przedmiotowego certyfikatu automatycznie, podobnie jak aplikacja e-mikrofirma.

Aktualizacja aplikacji Klient JPK 2.0 wykonywana jest podczas jej uruchamiania.

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik Kontrolny