Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nie będzie obniżenia podatku VAT - stawki 22% i 7% nie wrócą

Ewelina Czechowicz

26 sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19. Wśród przyjętych przepisów jest odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%.

Epidemia koronowirusa sprawiła, że nie spełnione zostały przesłanki pozwalające na obniżenie stawek VATStawki podatku VAT miały zostać podniesione tymczasowo. Powrót ich ponownego obniżenia wielokrotnie zapowiadali rządzący.

Stawki podatku VAT 2020

Źródło: shutterstock.com

Pandemia COVID-19 spowodowała jednak ubytek dochodów, który nie pozwala na obniżenie stawek VAT. Wydatki na powstrzymanie epidemii, ochronę miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców doprowadziły do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Powrót do stawek VAT 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, kiedy:

  • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 % oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Powyższe dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu.

VAT