Nagrody za walkę z pomorem świń zwolnione z podatku

Minister Finansów zwolnił z podatku dochodowegoPIT nagrody przyznane w latach 2018-2019 za szybką likwidację choroby zakaźnej zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń tzw. ASF.

Rozporządzeniem z 29 kwietnia 2019 r. Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.

Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęto dochody (przychody) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji np. choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zaniechanie dotyczy nagród otrzymanych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 30 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 815.

Weszło w życie z dniem publikacji.

/ks
na podstawie komunikatu MF

Podatek PIT