Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Mniej kontroli ZUS, ale z lepszym skutkiem

W latach 2017-2018 ZUS przeprowadził o ok. 20 tys. rocznie mniej kontroli u przedsiębiorców, ale dzięki lepszemu typowaniu płatników ZUS, u których zachodzi ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Dzięki temu wzrosła skuteczność działań kontrolnych i lepsze są ich efekty.

Mniejsza liczba kontroli ZUS dzięki analizie ryzyka

Dane o wynikach kontroli ZUS w firmach wskazują, że ich liczba w 2018 r. spadła o ponad 20 tys. Zakład zgodnie z intencją ustawodawcy wybiera do kontroli tych płatników, co do których zachodzi ryzyko nieprzestrzegania przepisów.

Wprowadzone w 2017 r. przepisy zmieniły zasady typowania firm do rutynowych kontroli ZUS. W ich wyniku Zakład prowadzi kontrole w przedsiębiorstwach, w których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Zaliczają się do nich, przede wszystkim, duże przedsiębiorstwa. Firmy do kontroli typowane są w oparciu o aplikację na podstawie bazy danych ZUS.

Efektem zmian legislacyjnych jest spadek liczby przeprowadzanych kontroli. W 2015 r. Zakład skontrolował 81 tys. firm, zaś w 2018 r. już tylko 59 tys. Zmniejszenie liczby kontroli nie oznacza, że spadły ich wyniki finansowe. W analizowanym okresie (2015-2018) wyniki finansowe kontroli wzrosły do 381 mln zł, czyli blisko 100 mln zł w stosunku do lat ubiegłych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli w ubiegłym roku, ZUS dokonał przypisu składek na kwotę 287,3 mln zł oraz odpisu na kwotę 74,4 mln zł.

grafika liczba kontroli płatników skłądek lata 2015-2018grafika wyniki finansowe kontroli płatników składek w latach 2012-2018

Źródło: ZUS

ZUSKontrolaNiski ZUS