Minimalne wynagrodzenie a wysokość zasiłku chorobowego od 1 lipca 2023 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2023 r. zmianie uległa wysokość podstawy do obliczania zasiłku chorobowego. Ile wynosi aktualnie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego? – wyjaśniamy  

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia chorobowego w sytuacji pełnego etatu nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika. W sytuacji kiedy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwotę tą zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Od 1 lipca 2023 r. zmiana wysokości podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Od 1 lipca 2023 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu  13,71%  z 3600 zł.

Zatem od 1 lipca 2023 r. podstawa wymiaru zasiłków należnych za okres od lipca 2023 r. nie może być niższa niż 3.106,44 zł przy pełnym etacie.

Minimalne wynagrodzenie a wysokość zasiłku chorobowego od 1 lipca 2023 r.

Źródło: Shutterstock

Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego od 1 lipca 2023 r.

W sytuacji kiedy pracownik zachorował w czerwcu, a jego choroba przedłuża się do lipca, w okresie choroby z lipca podstawa wynagrodzenia musi zostać podwyższona do kwoty 3106,44 zł. 

Przykład 

Pani Joanna otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 26 czerwca do 10 lipca. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego została ustalona z wynagrodzeń wypłaconych za okres od czerwca 2022 r. do maja 2023 r., w wysokości 3.037,41 zł. Ta podstawa obowiązuje dla zasiłku za okres od 26 do 30 czerwca, ponieważ jest wyższa od najniższej podstawy wynoszącej od stycznia 2023 r. – 3.011,52 zł. Natomiast dla zasiłku za okres od 1 do 10 lipca podstawa musi być podwyższona do kwoty 3.106,44 zł.

 

ZasiłkiChoroba, wypadekFormy zatrudnieniaPłaca minimalna