Minimalne wynagrodzenie 2023 wyższe o 400 zł? Możliwe dwie podwyżki w przyszłym roku

Iwona Maczalska

 

Wszystko wskazuje na to, że pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie od stycznia zaczną zarabiać więcej o 400 zł. Po raz pierwszy w historii podwyżka będzie dwukrotna: od 1 stycznia i 1 lipca 2023 r.

 

 

 

 

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna ,, Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 3 416,30 zł, czyli o 406,30 zł więcej niż obecnie. Taką podwyżkę zagwarantują przepisy, o ile przeciętna płaca w I kw. tego roku wyniosła co najmniej 6021 zł (co wydaje się przesądzone; GUS poda tę wartość 11 maja)”.

 

To nie wszystko. "(…), po raz pierwszy w historii podwyżka będzie dwukrotna: od 1 stycznia i 1 lipca 2023 r. To skutek wysokiej inflacji, która wymusiła zastosowanie mechanizmu ochronnego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu." – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

 

 Minimalne wynagrodzenie 2023

Źródło: shutterstock

 

Kiedy projekt rozporządzenia dot. minimalnego wynagrodzenia 2023?

Już niebawem rząd przedstawi propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2023 roku. W myśl przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to w obowiązkach rządu jest ustalenie w drodze rozporządzenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o ile Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości stawek w terminie 30 dni od dnia otrzymania do negocjacji proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

 

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie ustali ostatecznych stawek, wówczas Rada Ministrów będzie zobowiązana ustalić wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku w drodze rozporządzenia - w terminie do dnia 15 września br.

 

 

Płaca minimalna