Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Minimalne wynagrodzenie 2023. Co z pracownikami w pierwszym roku pracy?

Iwona Maczalska 09.09.2022 09:03 (aktualizacja: )

Jak zakłada projekt minimalnego wynagrodzenia na 2023 rok, już z początkiem roku możemy liczyć na podwyżkę płacy minimalnej. To jednak nie wszystko. W 2023 roku podwyżka będzie miała miejsce dwukrotnie – również od 1 lipca. Czy na podwójny wzrost minimalnego wynagrodzenia mogą liczyć również pracownicy w pierwszym roku zatrudnienia?

Rząd przyjął rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2023 roku. W myśl projektowanych zmian rok 2023 będzie specyficzny pod względem wysokości płacy minimalnej. Jej podwyżka będzie bowiem miała miejsce dwukrotnie: w styczniu i lipcu 2023 roku. Czy nowa wysokość wynagrodzenia minimalnego 2023 będzie dotyczyła również pracowników w pierwszym roku pracy?

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Źródło: shutterstock

Wynagrodzenie minimalne 2023. Dwie podwyżki

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 3.490 zł brutto, a od 1 lipca - 3.600 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma mieć miejsce w 2023 r. dwukrotnie -  jedna od 1 stycznia, druga od 1 lipca przyszłego roku. Więcej na ten temat w artykule ,, Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.”.

Co z młodymi pracownikami w pierwszym roku pracy?

Z podwyżki płacy minimalnej skorzystają wszyscy pracownicy. Nie będzie miał tutaj znaczenia staż pracy. Wynika to bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, jakie miały miejsce w 2017 roku*. W myśl starych przepisów wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa zmieniająca całkowicie zlikwidowała zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)*

Płaca minimalna