Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Minimalna składka zdrowotna od stycznia wyniesie 314,10 zł

Ewelina Czechowicz

Od 1 stycznia 2023 r. zmieni się minimalne wynagrodzenie, którego wysokość w ciągu roku będzie zmieniała się dwukrotnie: od 01 stycznia 2023 r. płaca minimalna będzie wynosiła 3 490,00 zł brutto, natomiast od 01 lipca 2023 r. będzie wynosiła 3 600,00 zł brutto. Wysokość płacy minimalnej wpłynie na wysokość wielu wskaźników, w tym też składki zdrowotnej której zasady opłacania zmienił Polski ład. 

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 270,90 zł (3010 zł × 9%).  W 2023 roku minimalna składka zdrowotna wzrośnie dwa razy. W okresie od stycznia do czerwca będzie wynosiła 314,10 zł. Od lipca 2023 roku natomiast minimalna składka zdrowotna wyniesie 324 zł, co spowoduje wzrost o 53,10 zł miesięcznie w porównaniu do obecnej minimalnej składki zdrowotnej.

Polski Ład 2.0 a odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku - PIT.pl

Minimalna składka zdrowotna od stycznia 2023 r. wyniesie 314,10 zł

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna w 2023 roku

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej w 2023 roku będzie tak jak teraz zależeć do wybranej formy opodatkowania.

  1. Przedsiębiorcy, którzy  opłacające kartę podatkową od stycznia do czerwca zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od 3 490,00 zł, czyli 314,10 zł;
  2. Przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych zapłacą minimalną składkę zdrowotną w wysokości 9% od 3 490,00 zł, czyli 314,10 zł. Przy czym ponoszone straty albo dochód do kwoty 3 490,00 zł miesięcznie i tak powodują obowiązek zapłaty stałej, minimalnej kwoty składki. W przypadku dochodu wyższego niż kwota minimalnego wynagrodzenia składka zdrowotna wynosi 9% x dochód przedsiębiorcy.
  3. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo zapłacą  minimalną składkę w wysokości 4,9% od dochodu, ale nie mniej niż 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli 314,10 zł w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

Składka zdrowotna współpracownika - PIT.pl

Składka zdrowotna w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń - PIT.pl

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtowo w 2023 r.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się ryczałtem jest określana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku. Stąd wysokość składki na 2023 rok poznamy dopiero po zakończeniu 2022 roku.

Minimalne wynagrodzenie a minimalna podstawa zasiłku chorobowego

Wysokość minimalnej płacy ma wpływ nie tylko na wysokość składki zdrowotnej, od płacyc minmalnej zależy również minimalna podstawa zasiłku chorobowego. 

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia”, czyli od 1 stycznia 2023 r.: 3.490 zł – (3.490 zł × 13,71%) = 3.490 - 478,48 = 3.011,52 zł.

Przed przedsiębiorcami wiele wyzwań w 2023 r. Nie tylko historyczna podwyżka składek ZUS ale też wzrost kosztów utrzymania działalności gospodarczej. Rosnące ceny energii i zapowiadane nowe daniny w tym Podatek Wiceministra Sasina mogą odbić się na kondycji finansowej wielu firm.

Nowe podatki Jacka Sasina - 4 nowe daniny na 2023 r. [zapowiedź] - PIT.pl

 

Składka zdrowotnaZUSKsięgowość