Nowe podatki Jacka Sasina - 4 nowe daniny na 2023 r. [zapowiedź]

Ewelina Czechowicz

Nowy podatek dla firm tzw. windfall tax, nazywany też podatkiem od zysków nadzwyczajnych dla dużych firm według Jacka Sasina ma przynieść 13,5 mld dochodu, który ma uratować Polaków przed skutkami  wzrostu energii. Wiceminister planuje też trzy daniny, które mają dotknąć właścicieli wielu nieruchomości. Jakie plany ma rząd i na co należy się przygotować? Czy  nowe podatki to dobra recepta na walkę z kryzysem i inflacją? - wyjaśniamy

Przez ostatnie dni opinie publiczną bulwersuje m.in. wprowadzenie opodatkowania nadzwyczajnych zysków dużych firm. Już teraz ekonomiści wskazują niebezpieczeństwa do jakich może doprowadzić nowa danina. Na tym nie koniec bo oprócz podatku od zysków nadzwyczajnych w planach są jeszcze daniny, które mogą uderzyć we właścicieli nieruchomości.

Windfall tax – podatek od nadzwyczajnych zysków (opina Polskiego Towarzystwa Gospodarczego) - PIT.pl

Trzy nowe podatki od nieruchomości

Założenia nowych podatków uderzają przede wszystkim we właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców. Nowe daniny mają objąć:

  1. opodatkowanie funduszy inwestujących w polskie nieruchomości tzw. najem instytucjonalny. Danina miałaby według założeń zostać nałożona na fundusze inwestycyjne, które budują lub kupują mieszkania na wynajem. Podatek miałby być wzorowany na irlandzkim podatku transakcyjnym. Jego stawka ma wynosić ok. 10 % wartości transakcji w przypadku zakupu co najmniej 10 nieruchomości w ciągu 12 miesięcy.
  2. przychody uzyskiwane z nieruchomości. Podatek w swoich założeniach  miałby być podobny do istniejącego podatku od przychodów z budynków (podatku minimalnego), jednak stawka miałaby być znacznie wyższa.
  3. opodatkowaniu właścicieli dysponujących co najmniej pięcioma mieszkaniami pod wynajem.

Cztery nowe podatki Jacka Sasina

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych 

Warto przypomnieć, że aktualnie podatek od przychodów z budynków jest obecny w systemie  podatkowym od 2018 r. Danina ociąża podatników, jeżeli budynek, którym dysponują:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, zaewidencjonowanym jako środek trwały,
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • znajduje się na terytorium naszego kraju.

Podatek ten dotyczy wszystkich budynków wynajmowanych lub wydzierżawianych na cele komercyjne, bez względu na ich klasyfikację. 

Podatek od zysków nadmiarowych - windfall tax

Podatek ten w swoich założeniach budzi najwięcej uwag ekonomistów i przedsiębiorców. Windfall tax według doniesien pracowych ma objąć  spółki Skarbu Państwa, firmy energetyczne jak również prywatne przedsiębiorstwa, które bez względu na rodzaj branży zatrudniają powyżej 250 pracowników.

Podatek od nadzwyczajnych zysków. W kogo uderzy? - PIT.pl

Podstawą opodatkowania podatkiem od nadmiarowych zysków ma być marża zysku brutto za 2022 rok, jeśli będzie ona wyższa niż uśredniona marża uzyskana w latach 2018, 2019, 2021 - wyłączony będzie 2020 rok z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa. Szczegóły projektu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych marż zgodnie z zapowiedziamy wiceminstra, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina mają zostać przedstawione w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Od kiedy nowe podatki?

Na chwilę obecną brak jest projektu aktu prawnego, który wprowadzałby którąś z opisywanych danin. W momencie pojawienia się szczegółów dotyczących nowych obciążeń podatkowych będziemy o nich informować na bieżąco. Na dzień dzisiejszy Rządowe Centrum Legislacji nie udostępniło jeszcze projektów aktów prawnych, który wskazywałby więcej szczegółów na temat nowych obciążeń podatkowych. 

Podatki 2022Nieruchomości