MF zapowiada pakiet ulg podatkowych na innowacje w ramach Polskiego Ładu

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów informuje, że od  2022 r. w Polsce będzie działać kompleksowy system ulg podatkowych, które mają działać równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego. W pakiecie ulg dla przedsiębiorców mają się znaleźć: ulga B+R, IP Box, ulga na prototyp, ulga na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Jak informuje ministerstwo finansów transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm, to strategiczny cel rozwoju Polski.

"Dużo w zakresie wzrostu innowacji w Polsce jako rząd już zrobiliśmy. Natomiast chcemy te działania jeszcze wzmocnić i wykorzystać szansę jaka przed Polską stoi. Potrzebujemy teraz więcej nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych projektów. Proinwestycyjnej atmosfery i konkurencyjnej polityki fiskalnej. Potrzebujemy produkcji przemysłowej w zasięgu ręki oraz niezawodnego łańcucha dostaw i silnego zaplecza. Chcemy stworzyć dobre warunki do realokacji produkcji z innych części świata. Proponowane ulgi zwiększą atrakcyjność Polski jako miejsca do inwestowania i przenoszenia produkcji. Wyrównają też szanse Polski w walce o inwestycje ze strony wielkich globalnych graczy"- wskazuje minister Kościński.

MF zapowiada ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorców 

Resort Finansów planuje wprowadzenie w ramach Nowego Ładu ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców, będą to:

  • ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
  • ulga na prototyp wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.
  • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.
  • ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.
  • możliwość symultanicznego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box, zmniejszającej obciążenia na etapie jego sprzedaży.

Ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorców w Nowym Ładzie

Źródło:shutterstock

Ulga B+R i IP Box

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box  obecnie już funkcjonują w polskim systemie podatkowym. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami przedsiębiorcy będą mogli korzystać po zmianach z obu ulg równocześnie w ramach tego samego procesu produkcyjnego. Jest to zmiana do aktualnie obowiązujących regulacji. Dotąd podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie miał możliwości korzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Teraz  ma się to zmienić. Zaprojektowane przepisy dają prawo – przy określeniu dochodu z tytułu kwalifikowanych IP – zastosować odliczenie kosztów kwalifikowanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na prototyp

To kolejna  z proponowanych przez resort finansów ulg, która ma pomóc twórcom. Wg resortu finansów ulga ta ma pozwolić taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Rozwiązania w zakresie ulgi na prototyp mają być oparte na rozwiązaniach wykorzystywanych od wielu lat we Francji.

Jak wskazuje wiceminister Sarnowski „Będzie z niej mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Ulgę będzie można zastosować nie tylko na projekty takie jak konstrukcja hybrydowego pociągu, ale też na produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku, który będzie rozwijał ofertę firmy i pozwoli jej zdobywać nowe rynki”.

Z tytułu ulgi na prototyp firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy będą zawierały precyzyjną listę wydatków, które będą mogły być uznane za przydatne do opracowania (produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go na rynek.

Ulga na robotyzację

Kolejną z propozycji jest ulga na robotyzację. Ulga ta ma ułatwić  wzrost efektywności produkcji i jej unowocześnienie. Dzięki tej preferencji podatnicy mają skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów zakupu robota, a także wydatków związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników. Każda złotówka wydana na robotyzację produkcji, będzie mogła zostać zaliczona w 150% do kosztów uzyskania przychodu – wskazuje wiceminister Jan Sarnowski.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Preferencja w postaci ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, to rozwiązanie dla firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze firmy inwestujące np. w badaczy, programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy farmaceutów, będą mogły zaproponować im wyższe wynagrodzenie. Jak wskazuje resort finansów przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników. Dzięki tym rozwiązaniom, firmy mają mieć możliwość oferowania  będą ekspertom lepszych warunków pracy. Ma to zwiększyć ich konkurencyjność, i ograniczyć emigrację zarobkową specjalistów.

Kiedy nowe przepisy?

Jak wskazuje resort finansów nowe regulacje maja zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.:

„Chcemy, żeby już od stycznia przyszłego roku zaczął działać w Polsce cały system ulg podatkowych wpierających inwestycje i rozwój przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Pakiet ulg to krok milowy na drodze do transformacji polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Chcemy, aby każde stadium ulokowanego w Polsce procesu produkcyjnego wiązało się z podatkowymi ułatwieniami – wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski ŁadPrzychodyPodatek PITOdliczenia w PIT