MF przedstawiło terminy sprawozdawcze za 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przedstawiło terminy sprawozdawcze na 2023 rok. Chodzi m.in. o terminy sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz złożenia CIT-8 i zapłaty podatku.

 

[Aktualizacja 22.02.2023: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie terminów składania CIT-8. Co ze sprawozdaniami finansowymi? Więcej w artykule ,,CIT-8 do 30 czerwca. Sprawozdania finansowe bez zmian. Rozporządzanie w Dzienniku Ustaw". ]

W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W bieżącym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT.

Terminy sprawozdawcze 2023

Źródło: shutterstock

» Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego
  • organizacje non-profit
  • jednostki sektora finansów publicznych.

CIT

Ministerstwo Finansów prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: MF

CITKsięgowość