Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF opublikowało dane podatników z przychodami ponad 50 mln euro

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów po raz pierwszy opublikowało listę informacji (danych szczegółowych) o podatnikach, u których wartość przychodu za 2018 r. przekroczyła 50 mln euro oraz danych podatkowych grup kapitałowych.

Umawnione dane, oprócz informacji o nazwie, numerze NIP oraz okresie roku podatkowego, dotyczą:

 • osiągniętych przychodów, z podziałem na pochodzące z zysków kapitałowych i innych źródeł (w tym działalność operacyjną),
 • poniesionych kosztów, z podziałem na poniesione w grupie zysków kapitałowych oraz innych źródeł (w tym działalność operacyjną),
 • wykazanego dochodu, osobno jako pochodzącego z zysków kapitałowych i innych źródeł (w tym działalność operacyjną),
 • straty, z podziałem na zyski kapitałowe i inne źródła (w tym działalność operacyjną),
 • podstawy opodatkowania CIT
 • kwoty należnego podatku po uwzględnieniu w nim odliczenia z tytułu podatku od budynku stanowiącego środek trwały.

Podstawą publikacji były przepisy art. 27b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.) oraz ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2369).

 

Listę rozpoczyna 10 największych podatkowych gigantów:

 1. bank polska kasa opieki' spółka akcyjna
 2. bank handlowy w warszawie spółka akcyjna
 3. polski koncern naftowy orlen spółka akcyjna
 4. unifundusze specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
 5. jeronimo martins polska spółka akcyjna
 6. grupa lotos spółka akcyjna
 7. raiffeisen bank international aktiengesellschaft
 8. santander bank polska spółka akcyjna
 9. powszechna kasa oszczędności bank polski spółka akcyjna
 10. lotos paliwa spółka z ograniczoną

Lista zwiera 2673 podmioty.

Na samym końcu znalazły się:

2669. Szpital Bielański Im.Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

2670. Forum Ix Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2671. Matrix Media Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

2672. "Kopalnie Surowców Skalnych W Bartnicy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

2673. Foodcom Spółka Akcyjna

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dane, według stanu na 1 czerwca 2019 r., dotyczą zeznań za lata podatkowe, które u podatników zakończyły się w 2018 r.

Pełną listę podmiotów znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

CITPodatek PIT