MF: objaśnienia podatkowe dot. cen transferowych – techniczne aspekty

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie szczegółowe kwestie, jak:

  • porównywalność danych a ich lokalność
  • możliwość wykorzystania danych wewnętrznych
  • możliwość wykorzystania danych ofertowych
  • zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables)
    zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą)
  • minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych
  • wybór punktu z przedziału
  • aktualizacja analizy danych porównawczych.

Drugie kluczowe zagadnienie, którego dotyczą objaśnienia, to sporządzanie opisów zgodności warunków transakcji i innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne.

Objaśnienia powstały w oparciu o rezultaty prac Forum Cen Transferowych, który jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów.

Całość objaśnień dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródło: www.mf.gov.pl

Płatnik PITPIT-36CIT