MF: będą zmiany w akcyzie wdrażające przepisy UE

Redakcja PIT.pl

Resort finansów opracuje zmiany w akcyzie wdrażające m.in. tzw. dyrektywę horyzontalną oraz zmiany w "dyrektywie alkoholowej" - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. 

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zmian w ustawie o akcyzie w związku z koniecznością implementacji postanowień unijnych dyrektyw: tzw. dyrektywy horyzontalnej, zmiany "dyrektywy alkoholowej”, nowelizacji dyrektywy o VAT oraz akcyzowej w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii.

Dyrektywa horyzontalna

Celem dyrektywy horyzontalnej jest umożliwienie swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych, a jednocześnie zagwarantowanie prawidłowego poboru podatku akcyzowego przez państwa członkowskie. Planowane zmiany dotyczą m.in. definicji słownikowych, przedmiotu opodatkowania, podatników akcyzy, ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnień od akcyzy, obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą, kwestii związanych ze stosowaniem Systemu EMCS.

MF: będą zmiany w akcyzie

Źródło:shutterstock

Zmiany w akcyzie

Nowe przepisy dostosowują też polskiego regulacje do stosowania pomiaru w stopniach Plato w piwie tak, aby składniki piwa, które zostały dodane po fermentacji, były również brane pod uwagę do celów pomiaru w stopniach Plato. Planowane regulacje dodatkowo aktualizują kody CN wina musującego i innych musujących napojów fermentowanych. Projekt zakłada również wprowadzenie systemu certyfikowania wielkości produkcji małych producentów wyrobów alkoholowych;

Poza tym przyszła zmiana ma wdrożyć przepisy o charakterze fakultatywnym dotyczące preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

Zmiany w akcyzie

Źródło:shutterstock

Zwolnienie z akcyzy

Projekt wprowadza też zwolnienia od akcyzy dla określonych wyrobów akcyzowych, jak wynika z jego założeń zwolnione miałaby być z akcyzy wyroby wykorzystywane "przez siły zbrojne państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie na terytorium, którego podatek akcyzowy jest wymagalny do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony". Nowe przepisy mają również doprecyzować  warunki zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego skażonego całkowicie oraz częściowo oraz alkoholu etylowego zużywanego do produkcji lekarstw.

Jak wynika z założeń projektu, nowe przepisy mają zostać przyjęte w trzecim kwartale 2021 r.

Podatki 2021Inne podatki