Masz zaległość w ZUS? Złóż wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy mający zaległości w składkach ZUS w następstwie COVID-19 i którzy powinni z tego tytułu zapłacić odsetki, mogą wnioskować w ZUS o odstąpienie od pobierania tej opłaty. Kto może skorzystać z tej ulgi i jak o nią wnioskować?

» Wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych

COVID-19 spowodował, że wielu przedsiębiorców ma problem z terminowym uregulowaniem swoich należności w ZUS. W związku z tym przedsiębiorcy, oprócz zaległych składek muszą również pokryć należne odsetki za powstałą zwłokę. Jest to nie małe obciążenie dlatego ZUS radzi ,,Złóż wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Możemy odstąpić od pobierania odsetek, gdy opłaciłeś składki, ale zrobiłeś to po ustawowym terminie i w związku z tym powstały odsetki”.

Wniosek do ZUS o odstąpienie od pobierania odsetek

Źródło: shutterstock

Kto może wnioskować o odstąpienie od pobierania odsetek?

Ze wspomnianej ulgi skorzystać mogą osoby mające status płatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Dotyczy to wszystkich firm bez względu na przychód i stan zatrudnienia.

» Prezes ZUS przypomina o formach wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19

Najpierw zapłać zaległe składki, potem złóż wniosek do ZUS

Warunkiem wnioskowania o odstąpienie od pobierania odsetek jest wcześniejsze uregulowanie zaległości. Dopiero w następnym kroku można złożyć wniosek do ZUS. Jak twierdzi ZUS ,, Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga. Dotyczy ona odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r. Gdy złożysz wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę, możesz też korzystać z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej”.

W jaki sposób wnioskować o odstąpienie od pobierania odsetek?

Drukiem służącym wnioskowaniu o odstąpienie od pobierania odsetek jest druk RDO. Wniosek ten można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Wniosek RDO znaleźć można korzystając z zakładki PŁATNIK – DOKUMENTY I WIADOMOŚCI platformy PUE ZUS. Instrukcja składania wniosku dostepna jest na stronie ZUS.pl oraz tutaj. 

Zwolnienia z ZUSZUSOdsetki