Masz problem z zapłatą składek ZUS przez konflikt w Ukrainie? ZUS pomoże

Redakcja PIT.pl

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS.

» Pomoc z ZUS dla obywateli Ukrainy: świadczeń rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne i inne

Możliwe formy pomocy to:

Źródło: shutterstock

Ponadto należności z tytułu składek mogą być umarzane po spełnieniu ustawowych warunków.

O wsparcie można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń, który udzieli wszelkich informacji o pomocy udzielanej przez ZUS. Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie  lub umówić się na e-wizytę.

Źródło: ZUS.pl

ZUSZwolnienia z ZUSPomoc Ukraina