Lista płac do 26. r. ż. – umowa zlecenie – wyliczenia

Piotr Szulczewski

Obliczając wynagrodzenie z umowy zlecenie dla osoby poniżej 26. roku życia zwolnionej z PIT, warto ustalić szereg szczegółów, które wpływać będą na ostateczne rozliczenie oraz wysokość kwoty do wypłaty. Poniżej przedstawiamy wyliczenia przy wynagrodzeniu 3000 zł brutto.

Przy wyliczeniu listy płac dla umowy zlecenie należy wziąć pod uwagę:

  • Status studenta lub jego brak,
  • Złożenie oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT,
  • Kwestię podlegania lub nie – dobrowolnie - ubezpieczeniu chorobowemu
  • Ustalenie właściwych kosztów uzyskania przychodów
  • Miesięczny limit składki na ubezpieczenie chorobowe (11.912,50 zł),
  • Roczny limit składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (142.950,00 zł),
  • Ograniczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne do hipotetycznej wysokości podatku – która wystąpiłaby, gdyby nie stosowano zwolnienia dla osób do 26. r. ż.

» Rozliczanie listy płac osób do 26. r.ż - problemy (ZUS, składka zdrowotna, ograniczenie składki)

W przypadku osoby nieposiadającej statusu studenta wyliczenie przedstawiać będzie się następująco:

Kwota brutto: 3.000,00 zł

Koszty uzyskania przychodu: 20% - 0 zł

Składka emerytalna (9.76%): 292,80 zł

Składka rentowa (1.5%): 45,00 zł

Składka chorobowa (2.45%): 73,50 zł

Razem składki ZUS: 411,30 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2.588,70 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 232,98 zł

Hipotetyczny podatek: 372,78 zł (brak ograniczenia składki zdrowotnej)

Naliczony podatek: 0,00 zł

Do wypłaty: 2.355,72 zł

 

Wyliczenia listy płac u osób do 26. r.ż. - problemy: koszty podatkowe, przekroczenie wieku

W przypadku osoby posiadającej status studenta wyliczenie przedstawiać będzie się następująco:

Kwota brutto: 3.000,00 zł

Koszty uzyskania przychodu: 20% - 0 zł

Składka emerytalna (9.76%): 0 zł

Składka rentowa (1.5%): 0 zł

Składka chorobowa (2.45%): 0 zł

Razem składki ZUS: 0 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 0 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 0 zł

Naliczony podatek: 0,00 zł

Do wypłaty: 3.000 zł

 

W przypadku wypłaty wynagrodzenia, gdzie łącznie jego wartość liczona od 1 sierpnia przekroczy 35.636,67 zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu. Gdyby powyższe wynagrodzenie w połowie przekraczało tę kwotę, wówczas wypłata wyglądałaby następująco:

Ponad limit:

kwota brutto:1.500,00 zł

składka emerytalna (9.76%):146,40 zł

składka rentowa (1.5%):22,50 zł

składka chorobowa (2.45%): 36,75 zł

razem składki ZUS:205,65 zł

podstawa wymiaru składki zdrowotnej:1.294,35 zł

koszty uzyskania przychodu (20%):258,87 zł

podstawa opodatkowania:1.035,00 zł

naliczony podatek (18%):186,30 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):116,49 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7.75%):100,31 zł

podatek:86,00 zł

do wypłaty:1.091,86 zł

 

Do limitu:

Kwota brutto:1.500,00 zł

Koszty uzyskania przychodu:20% - 0 zł

Składka emerytalna (9.76%):0 zł

Składka rentowa (1.5%):0 zł

Składka chorobowa (2.45%): 0 zł

Razem składki ZUS: 0 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:0 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):0 zł

Naliczony podatek:0,00 zł

Do wypłaty:1.500 zł

 

Łącznie do wypłaty 2 591,86 zł.

Bez PIT dla młodych