Krajowy System e-Faktur w wersji FA(2) od 1 września 2023 r.

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który obsługuje strukturę logiczną FA(2). Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z KSeF wystawiają e-Faktury wyłącznie w strukturze FA(2).

Wdrożenie KSeF to wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla przedsiębiorców. 29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) MF opublikowalikowało zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML.

Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpiła obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) obowiązuje w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.

Krajowy System e-Faktur przystosowany do struktury FA(2)

Źródło: MF

Korzyści wynikające z KSeF:

  • Wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.
  • Ustrukturyzowane dane z faktur, to nowy standard i przyspieszenie oraz dalsza automatyzacja procesowania tych dokumentów oraz ich automatyczna archiwizacja.
  • Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – od analityki po inne obszary ich biznesów.
  • Korzystanie z e-faktur to brak konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego do systemu (czy też korzystania z OCR) i ograniczenie błędów ludzkich.

Szczegółowe informacje o KSeF i narzędziach dla podatników dostępne są na stronie podatki.gov.pl/ksef.

Pytania dot. KSeF można kierować na adres [email protected].

Źródło: MF

FakturaVAT