Korekty JPK_VAT z deklaracją po 1 stycznia 2022 roku

Redakcja PIT.pl

Resort finansów przypomina o obowiązku stosowania właściwego wariantu formularza JPK_VAT przy składaniu korekty. Inne wersje formularzach służą do korekty JPK z 2021 roku, a inne od stycznia 2022:

  • za okresy rozliczeniowe od października 2020 roku do grudnia 2021 roku korekty należy składać na formularzach JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1),
  • za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku korekty powinny być składane przy wykorzystaniu formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).


Źródło: FORUM

Korekty ewidencji za okresy rozliczeniowe sprzed października 2020 roku korygujemy przy wykorzystaniu struktury JPK_VAT(3).

Źródło: podatki.gov.pl

JPK Jednolity Plik Kontrolny