Kontrole z urzędu skarbowego i czynności sprawdzające o zasięgu wojewódzkim - projekt

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozszerzeniem uprawnień naczelników  urzędów skarbowych, kontrole i czynności sprawdzające mają być prowadzone również poza obszarem ich właściwości. Mają obejmować całe województwo. 

Obecnie kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze ich właściwości, który co do zasady pokrywa się z obszarem powiatu. W przypadku natomiast większych miast obszar działania jest jeszcze mniejszy i może obejmować wybrane dzielnice.

Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł prowadzić kontrole i czynności na obszarze całego województwa

Projekt nowych przepisów nad którym pracuje resort finansów ma pozwolić na prowadzenie kontroli i czynności sprawdzających naczelnikom na terenie całego województwa, w którym siedzibę ma dany US.

Kontrole z US o zasięgu wojewódzkim - projekt

Źródło:shutterstock

Po co zmiana przepisów?

Zgodnie z uzasadnieniem projektowanych regulacji, ma to pozwolić na odciążenie najbardziej zapracowanych US i przeniesienie części kontroli do tych urzędów, które mają mniej pracy co spowoduje „optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych w komórkach prowadzących kontrolę podatkową i czynności sprawdzające w urzędach skarbowych na obszarze działania izby administracji skarbowej”. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

Co się zmieni dla przedsiębiorców?

Z uwagi na projektowane zmiany kontrole mogą wyglądać zupełnie inaczej. Już nie pracownicy urzędu skarbowego, we właściwości którego działa firma mogą dokonywać kontroli czy czynności sprawdzających. W przypadku kontroli przez innego Naczelnika US – kontrolujący mogą zadawać te same pytania, na które już przedsiębiorca odpowiedział swojemu urzędowi.

Zmiana przepisów, którą planuje MF może też doprowadzić do sytuacji, kiedy jednego podatnika będą mogły kontrolować jednocześnie trzy różne organy – US właściwy miejscowo (np. w toku czynności sprawdzających), US z terenu województwa (w toku kontroli podatkowej) oraz Urząd Celno-Skarbowy (w toku kontroli celno-skarbowej).

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zastąpią obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić kontrolę podatkową bądź czynności sprawdzające wyłącznie

https://legislacja.gov.pl/projekt/12344405

Rozliczenie rocznePodatki 2021