Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów. Konsultacje potrwają do 10 lipca 2023 r.

Co jest przedmiotem konsultacji

Przedmiotem konsultacji są przepisy o podatku od przerzuconych dochodów, wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r., a następnie znowelizowane ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: shutterstock

Zasady zbierania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Przeanalizujemy uzasadnione i konstruktywne propozycje, uwagi oraz opinie.
 

Jak i do kiedy zgłosić opinię

Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej prosimy przesłać na adres: [email protected] w terminie do 10 lipca 2023 r.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. pdf) prosimy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesyłając opinię wyrażacie Państwo zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

 

Materiały

CIT