Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M

08.08.2019 08:55 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M tj. plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Opinie odnośnie nowych struktur plików można zgłaszać do 16 sierpnia 2019 r. Konsultowane zmiany mają związek z zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.

MF zapowiada testową wysyłkę nowych JPK_V7M i JPK_V7K

 

Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Struktury JPK_V7K i JPK_V7M zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, skierowanego równolegle do konsultacji publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Finansów – 934).

Ewentualne uwagi odnośnie do poprawności merytorycznej i logicznej nowych przekształconych plików JPK_VAT w wariancie dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected] .

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATVAT