Kod MPP w nowym JPK_V7 tylko przy transakcji z obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności

Iwona Maczalska

Od 1 października zmianom ulegną zasady ewidencjonowania transakcji w nowym pliku JPK. Zmiany dotkną również sprzedaży split payment, która będzie musiała mieć dodatkowo oznaczenie ,,MPP” w ewidencji JPK_V7. Szczególnie problematyczny może być jednak fakt, że oznaczenie to będzie można stosować wyłącznie w przypadku transakcji z fatycznym obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności.

Kod MPP w nowym JPK_V7 tylko przy transakcji z obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności
Źródło: shutterstock.com

Split payment, czyli podzielna płatność funkcjonuje w obiegu prawnym już jakiś czas. Dzięki temu wielu przedsiębiorców zdążyło już poznać jego zasady i wprowadzić je do codziennego funkcjonowania. Warto jednak zapoznać się ze zmianami w ewidencjonowaniu transakcji w JPK_V7, które wejdą w życie 1 października. Swoim zakresem obejmą one bowiem również mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Mechanizm podzielonej płatności MPP na fakturze

1 października bez zmian pozostaną podstawowe zasady związane ze stosowaniem MPP na fakturach. Tak jak dotychczas, mechanizm MPP obowiązkowy będzie dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych, które szczegółowo zostały wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Osoba wystawiająca taką fakturę nadal zobowiązana będzie do umieszczenia na niej adnotacji ,,mechanizm podzielnej płatności”.

Brak spełnienia powyższych kryteriów nie oznacza jednak, że przedsiębiorca po 1 października utraci prawo do dobrowolnego stosowania mechanizmu podzielnej płatności. Tak jak dotychczas, przedsiębiorca ten będzie mógł dobrowolnie opłacać faktury w reżimie MPP chyba, że jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub jest przedsiębiorcą otrzymującym faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z podatku VAT).

Co się zmieni w MPP od 1 października?

Choć podstawowe zasady stosowania mechanizmu podzielnej płatności MPP nie ulegną zmianie, to poznać musimy nowe zasady dokonywania ewidencji transakcji MPP w nowym pliku JPK_V7. Od 1 października zaczną obowiązywać bowiem nowe kody, które będzie trzeba wpisywać do nowej ewidencji JPK_V7. Wśród nich znajduje się m.in. kod MPP dotyczący mechanizmu podzielnej płatności. Kod ten od października będzie musiał być wpisany zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę – kiedy sprzedaż jest objęta mechanizmem podzielnej płatności.

Nie zawsze zastosujesz kod ,,MPP” w nowym JPK_V7

Nowe przepisy mogą stać się problematyczne dla przedsiębiorców, którzy z obawy przed wysokimi karami związanymi z brakiem oznaczenia faktur adnotacją ,,mechanizm podzielnej płatności” – oznaczali tak wszystkie wystawiane faktury, bez względu na to, czy transakcja powinna zostać objęta mechanizmem podzielnej płatności, czy też nie.

Jak twierdzi bowiem Minister Finansów ,,nowe oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu”. Oznacza to, że w nowej ewidencji JPK_V7 kod ,,MPP” powinien zostać wpisany wyłącznie w przypadku transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie ten mechanizm stosowali oraz Ci, którzy w celu uniknięcia konieczności analizowania każdej z wystawianych faktury, adnotację o mechanizmie MPP umieszczali na każdej fakturze – nie będą mieli możliwości stosowania takiej metodyki oznaczania faktur w nowej ewidencji JPK_V7. Przed oznaczeniem faktury nowym kodem ,,MPP” będą zobowiązani do samodzielnego dokonania analizy każdej z faktur, i właściwego opisania jej w nowym JPK_V7.

Płatność podzielonaJPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATFakturaVATHOT