JPK PIT i CIT w Polskim Ładzie 2.0. Nowy obowiązek raportowy do US będzie wprowadzony w 3. etapach

Iwona Maczalska

Polski Ład nakłada na podatników kolejny obowiązek raportowy względem skarbówki. Tym razem, chodzi o podatników podatku dochodowegoPIT i CIT, którzy zobowiązani będą do prowadzenia elektronicznych ksiąg podatkowych w formie pliku JPK_PIT i JPK_CIT. Termin wejścia w życie nowych przepisów został jednak odroczony przez Ministerstwo Finansów. W myśl zmian obowiązek ten będzie wdrażany w trzech etapach.

» Polski Ład 2.0 - podsumowanie konsultacji społecznych. Co się zmieni?

Nowe przepisy Polskiego Ładu, które zaczęły obowiązywać w styczniu tego roku, nakładają na podatników podatku PIT i CIT obowiązek prowadzenia elektronicznych ksiąg rachunkowych. Pliki JPK_PIT i JPK_CIT będą musiały być systematycznie przekazywane do urzędu skarbowego. Obowiązek taki podatnicy mieli realizować już od stycznia 2023 roku. Ministerstwo Finansów postanowiło jednak termin ten wydłużyć.

» Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian)

JPK_PIT i CIT w Polskim Ładzie 2.0.

Źródło: shutterstock

Przesunięcie terminu na JPK_PIT i JPK_CIT

Ministerstwo Finansów uwzględniając postulaty przedsiębiorców oraz Krajowej Izby Biur Rachunkowych, w ramach poprawek do ustawy Polski Ład, postanowiło wydłużyć termin wejścia w życie obowiązku comiesięcznego przesyłania do skarbówki plików JPK_PIT oraz JPK_CIT.

W myśl projektowanego zapisu proponuje się stopniowe wprowadzanie zmian w raportowaniu dochodowych plików JPK. Jak tłumaczy projektodawca,, Najwięksi podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r. i począwszy od tego roku podatkowego będą obowiązani do przesyłania tych ksiąg w formie ustrukturyzowanej.

W przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy, obowiązek taki będzie obowiązywał od 2025 r., natomiast pozostałych podmiotów obejmie od 2026 r.

Na gruncie przepisów o podatku PIT, podmioty będą prowadzić ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych i przesyłać te ewidencje w formie elektronicznej poczynając od roku 2025, z tym że obowiązek ten obejmie te podmioty, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy. Pozostałe podmioty będą obowiązane przesłać po raz pierwszy ewidencje podatkowe od roku 2026”.

Wprowadzanie JPK_PIT i CIT w trzech etapach

Powyższy zapis w projekcie ustawy wskazuje, że nowy obowiązek zostanie będzie wprowadzony w trzech etapach. I tak:

  1. od 2024 roku - podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro;
  2. od 2025 roku – podatnicy CIT (inni niż wspomniani powyżej) zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT;
  3. od 2026 roku – pozostali podatnicy PIT i CIT.

Polski ŁadJPK Jednolity Plik KontrolnyPodatek PITCITHOT